O nama

Udruženje "ALLEGRO" Ada je osnovano 2001. godine

Ciljevi i zadaci udruženja su:

  • razvoj muzičke kulture i podizanja na viši nivo,
  • dalje usavršavanje mladih talenata,
  • saradnja sa ostalim nevladinim udruženjima kao i saradnja sa ministarstvom prosvete
  • saradnja sa muzičarima u inostranstvu
  • nabavka stručne literature na domaćem i stranom nivou
  • obezbeđivanje novčanih sredstava za mlade talente kojima je to potrebno
  • nagrađivanje učenika i nastavnika koji su postigli izuzetne rezultate
  • nabavka instrumenata kojim bi se obezbedio normalan rad udruženja

Članovi: Muzički stručnjaci koji rade u školi ŠOMOV "Bartok Bela"; profesori muzike, učitelji muzike, - a može biti svako lice koje prihvata ciljeve udruženja i Statut a na osnovu preporuke jednog od članova.

Po strukturi, iskustvu, obučenosti, profesijama, interesovanjima zainteresovani smo da radimo na važnim manifestacijama pri opštini Ada a i šire, saradnja sa lokalnom zajednicom, planiramo  organizovanje stručnih skupova, seminara i druge oblike stručnog obrazovanja u ovoj oblasti, organizovanje muzičkih stručnih tribina, organizovanje kampova. Planirana je saradnja sa univerzitetima, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu u cilju razvoja muzičke kulture.